Visie & strategie

Strategische sectoren

De historische prioritaire sectoren worden aan een gedetailleerde analyse onderworpen om te bepalen hoe ze in de toekomst het best kunnen worden benaderd.

Om de prioriteiten in die verschillende sectoren te bepalen, zal de FPIM in de eerste plaats kijken naar de toegevoegde waarde op het vlak van duurzaamheid, technologie en infrastructuur, stuk voor stuk faciliterende factoren die bevestigen dat het nodig is om die projecten te steunen. Vanuit datzelfde standpunt zullen activa in verband met innovatie en de nieuwe economie belangrijke bronnen van directe en indirecte investeringen van de FPIM blijven, aangezien ze een katalyserend effect hebben op haar investeringsstrategie. Naast deze transversale criteria zal werkgelegenheid natuurlijk een van de essentiële factoren blijven die de investeringsbeslissingen van de FPIM sturen.

Finance

De kracht van het Fintech-ecosysteem in België schuilt in de B2B-oplossingen. De FPIM zal inzetten op dat sterke punt...
Picto Finance

Aeronautics

Door de centrale plaats die het in Europa bekleedt, heeft België veel spelers uit de luchtvaart aangetrokken...
Picto Aeronautics

Health

De prioriteiten binnen de klassieke subsectoren van de gezondheidszorg en de lifesciences worden bepaald op basis...
Picto Health

Impact

Deze investeringsfilosofie wordt steeds belangrijker in de financiële sector. Het is belangrijk om een onderscheid...
Picto Impact

Energy & utilities

Wat de energietransitie betreft, staan we voor een kolossale uitdaging, met name als we rekening houden met de doelstellingen...
Picto Energy & utilities

Transport & mobility

Mobiliteit is een belangrijke sector voor België. Het land heeft een open economie en is een logistikeke draaischijf...
Picto Transport & mobility