Picto Impact

Impact

Strategische sector

Deze investeringsfilosofie wordt steeds belangrijker in de financiële sector. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen investeringen met een maatschappelijke impact aan de ene kant en liefdadigheid aan de andere kant.

De FPIM zal met deze pijler alleen projecten steunen uit de eerste categorie.

Dit onderwerp doet ook de vraag rijzen hoe duurzaam de investeringen in de andere strategische sectoren zijn. Daarom zal de FPIM niet alleen investeren in impactprojecten, maar ook een aanpak ontwikkelen om te beoordelen hoe duurzaam investeringen in andere sectoren zijn voor het milieu en de samenleving.