Over SFPIM

De kerncijfers van SFPIM

De kerncijfers voor het jaar 2023

De kerncijfers van SFPIM voor het jaar 2023 worden hieronder samengevat in een overzicht en worden verder uitgesplitst via de tabel van de evolutie van de kerncijfers en de resultatenrekening van SFPIM van 2018 tot 2023.

504
MILJOEN EUR
WINST
11
PARTICIPATIES IN NIEUWE BEDRIJVEN/FONDSEN
35
PERSONEN
EEN TEAM VAN
174
ONDERNEMINGEN IN PORTEFEUILLE
9.7
MILJARD EUR
balans

Balans

(in miljoen EUR)
2018 2019 2020 2021 2022 2023
ACTIVA 2.357,9 2.385,5 2.554,8 2.521,0 10.077,4 9.709,4
Financiële vaste activa 1.525,8 1.682,6 1.899,8 2.091,1 9.426,9 7.716,9
Schuldvorderingen lt 55,0 55,0 52,5 55,0 11,1 12,2
Thesaurie 736,9 616,2 569,7 333,3 570,2 1.893,9
Andere posten 11,8 8,2 19,1 25,6 69,2 86,4
PASSIVA 2.357,9 2.385,5 2.554,8 2.521,0 10.077,4 9.709,4
Eigen vermogen
Kapitaal
Uitgiftepremie
Reserves
Overgedragen resultaat
2.315,8
1.473,4
28,9
141,2
672,3
2.356,9
1.473,4
28,9
143,9
710,6
2.369,6
1.473,4
28,9
144,8
722,5
2.468,3
1.473,4
28,9
151,3
814,6
8.920
7.441,6
28,9
177,1
1.272,3
9.289,6
7.441,7
28,9
202,3
1.616,7
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0.0
Schulden
Waarvan schuld voor dividend
41,5
37,4
28,1
13,7
185,2
4,2
52,6
32,9
1.157,3
31,9
419,8
134,5

Resultatenrekening

(in miljoen EUR)
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Recurrente bedrijfsopbrengsten
Recurrente bedrijfskosten
7,6
-8,1
7,7
-10,2
5,6
-16,4
17,9
-15,5
10,9
-28,2
18,3
33
Recurrente financiële opbrengsten
Recurrente financiële kosten
141,3
-2,0
92,8
-0,6
32,7
-1,4
74,7
-3,5
549,6
-3
589,4
13,1
Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten
48,6
-35,7
2,3
-33,1
44,8
-46,9
93,8
-27,0
29,9
-38,9
169,6
213,4
Resultaat voor belastingen 151,7 59,0 18,4 140,4 520,15 517,7
Belastingen en belastingsregularisatie -1,9 -4,2 -1,5 -8,9 -4,7 -13,7
Nettoresultaat 149,8 54,8 17,0 131,6 515,5 504
Dividend over het boekjaar 37,4 13,7 4,2 32,9 32 134,5