Ervaren boekhouder (M/V)

WERKOMGEVING

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPIM) is een naamloze vennootschap van openbaar nut waarvan de Belgische Staat de enige aandeelhouder is. SFPIM heeft als visie en als ambitie het ‘Sovereign Wealth fund of Belgium’ te worden en een motor te zijn voor een duurzame economie en sociaal welzijn op lange termijn.

Steunend op gemeenschappelijke en algemeen erkende waarden zoals teamgeest, respect, bekwaamheid, efficiëntie en integriteit wil SFPIM een betrouwbare partner zijn die Belgische ondernemingen helpt om referenties in hun sector te worden, door ze ‘smart capital solutions’ aan te bieden. Haar investeringsstrategie is meer in het bijzonder gericht op rendabele ondernemingen in welomlijnde sectoren zoals finance, luchtvaart, gezondheid, impact, energie, transport en mobiliteit. Het tweede deel van haar opdracht bestaat erin de stabiliteit van de Belgische economie op lange termijn te handhaven, door bij te dragen tot de verankering van de strategische activa voor zowel veelbelovende als gevestigde bedrijven.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

 •  maakt deel uit van een boekhoudteam dat werkt, in fine, onder toezicht van de Head of Control & Finance en de Chief Financial & Administration Officer (CFAO). Dit team beheert de boekhouding van SFPIM en een aantal van haar dochterbedrijven, evenals hun reportings aan de FOD BOSA. U werkt samen met de andere teams binnen SFPIM (investeringsmanagers, financieel analist, juristen …) en ook met externe spelers (bedrijfsrevisoren, interne auditors, Rekenhof, FOD BOSA enz.).

   

  Daartoe:

  • stelt u reportings op in een referentiesysteem eigen aan de staat
  • beheert u de berekening en codering van diverse verrichtingen, doet u de boekingen in verband met de investeringen en hebt u een goed inzicht in investeringscontracten
  • zorgt u voor de codering van analytische codes
  • volgt u de berekening van afschrijvingstabellen in verband met leningen
  • voert u boekhoudkundige afstemmingen uit
  • stelt u jaarrekeningen op in ACCON
  • codeert u de rekeningen van de dochterbedrijven in een consolidatieprogramma
  • doet u btw-aangiften
  • doet u belastingaangiften
  • stelt u de nodige informatie ter beschikking voor het vlotte verloop van de audits (interne, externe, Rekenhof).

PROFIEL

Opleiding

Bachelordiploma boekhouding (minimaal)

Ervaring als boekhouder

 • U heeft zeker 5 jaar beroepservaring in een boekhouddienst van een financieel bedrijf, een bank of in een van de ‘Big Four’
 • Ervaring op de boekhoudafdeling van een FOD is een troef
 • Een basiskennis van de IFRS-normen is een troef

Talen en instrumenten

 • U beheerst het Nederlands of het Frans en een goede kennis van de tweede landstaal is een echt pluspunt
 • U heeft een goede passieve kennis van het Engels, om de belangrijke gegevens van juridische en boekhouddocumenten te kunnen lezen en begrijpen
 • U gebruikt Excel op een doorgedreven manier en toont belangstelling voor het gebruik van diverse informaticatools, boekhoud- en andere software, waaronder ERP.

Gedragscompetenties

 • U kan autonoom werken, maar bent tegelijk een uitgesproken teamspeler
 • Proactief ingesteld
 • Beschikbaar en flexibel
 • U kan zich vlot aanpassen en heeft een snel begrip van de belangrijkste uitdagingen voor SFPIM en haar dochterondernemingen
 • Inlevingsvermogen en loyaliteit

STATUUT EN VOORDELEN

De geselecteerde kandidaat wordt aangeworven met een overeenkomst voor onbepaalde tijd en geniet de volgende voordelen:

 • ziekte-/ invaliditeits-/ hospitalisatieverzekering
 • groepsverzekering (pensioen/ leven/ overlijden)
 • tegemoetkoming van de werkgever in de reiskosten (100%) of bedrijfswagen naargelang de ervaring

SFPIM steunt ook de vrijwillige permanente bijscholing van haar werknemers.

PROCEDURE VOOR DE INDIENING VAN KANDIDATUREN

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur via e-mail (a.mineo@sfpim.be)  of met de post (Louizalaan 32/4 – 1050 Brussel) verzenden naar mevrouw Alexandra Mineo. De volgende documenten moeten worden bijgevoegd:

 • curriculum vitae
 • kopie van de voor de functie vereiste diploma’s en eventuele andere getuigschriften
 • schriftelijke motivering (beschrijving van de huidige functie en belangstelling voor de vacature).
impact